Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning, och utgör en del av bland annat lärarutbildningarna vid högskolor och universitet.

VFU innebär att studenten genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats. Du får som student en professionell handledning och coaching av erfarna lärare på skolor och förskolor som specialiserat sig på att introducera lärarstudenter i sin kommande yrkesroll.

Under sammanlagt fyra femveckorsperioder genomförs utbildningen på särskilt utvalda partnerskolor i Dalarna med omnejd. I Mora kan du få göra din praktik på Färnäs skola, Morkarlby skola, Noretskolan eller Utmelandsskolan. För förskolans VFU finns Canada förskola, Hånåkni förskola, Tomtebo förskola eller Utmelands förskola.

Senast uppdaterad: 22 mars 2023