Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall.

En kommun måste ha både en aktuell avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder för att förebygga och minska avfallets mängd och farlighet. Lokala avfallsföreskrifter är lagar och regler för hantering av avfall i en kommun.

Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken. Där framgår att kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte:

  • Avfall från tillverkning.
  • Avfall från jord- och skogsbruk.
  • Avfall från fiske.
  • Avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening.
  • Bygg- och rivningsavfall.
  • Uttjänta bilar.

Nodava AB

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Nodava AB. Uppdraget gäller såväl hämtning av olika avfall inklusive slam som drift av Mora Återvinningscentral Vattumyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny avfallsplan

Nuvarande avfallsplan gäller 2018–2022. Mora kommun ska anta en ny kretsloppsplan för att minska avfall och negativ miljöpåverkan. Under samrådstiden 14 november till 17 december välkomnar vi synpunkter.

Här kan du ta del av hela förslaget till Kretsloppsplan 2024 - 2030 , 605.4 kB., tillhörande bilagor , 1.3 MB. samt följebrev , 106.6 kB..

Synpunkter: Kretsloppsplan 2024-2030

Kommunen har tagit fram ett utkast på en kretsloppsplan som innehåller fyra mål som anger var kommunen ska vara år 2030 när det gäller avfallshantering och avfallsminimering.
Du som bor, verkar och vistas i Mora kommer att beröras av planens innehåll, därför vill vi ha in dina synpunkter.

Tack för att du tar dig den tiden!

Jag lämnar synpunkter som: * (obligatorisk)
Jag lämnar synpunkter som:
Senast uppdaterad: 13 november 2023