Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall. I Mora kommun ansvarar det kommunala bolaget Nodava för hanteringen. Det som definieras som kommunalt avfall är bland annat avfall från hushåll.

Rum för återvinning i flerfamiljshus.

En kommun måste ha både en aktuell avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder för att förebygga och minska avfallets mängd och farlighet. Lokala avfallsföreskrifter är lagar och regler för hantering av avfall i en kommun.

Vad är kommunalt avfall?

Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken. Där framgår att kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte:

  • Avfall från tillverkning.
  • Avfall från jord- och skogsbruk.
  • Avfall från fiske.
  • Avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening.
  • Bygg- och rivningsavfall.
  • Uttjänta bilar.

Nodava AB hanterar det kommunala avfallet i Mora

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Nodava AB. Uppdraget gäller såväl hämtning av olika avfall inklusive slam som drift av Mora Återvinningscentral Vattumyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hundlatriner finns utplacerade på många platser i centrala Mora. Det finns även ett antal pås-stationer utplacerade där du finner påsar. I kartan kan du se alla hundlatriner och pås-stationer.

Hundlatriner

Hundlatriner finns utplacerade på många platser i centrala Mora. Du kan även lägga bajspåsen i närmaste papperskorg eller i ditt kärl för brännbara sopor. Hundlatriner töms regelbundet av Teknik- och serviceförvaltningen.

Tänk på att parker och grönområden är vistelseytor för människor i alla åldrar. Därför är det viktigt att du plockar upp efter din hund.

Önskan om fler hundlatriner

Vi får ofta önskemål om hundlatriner på sträckor där latriner saknas. Det är i dagsläget inte aktuellt att sätta upp ytterligare hundlatrinkärl i kommunen. Ansvaret att hålla rent efter sin hund åligger hundägaren och inte kommunen. Detta innebär att om det inte finns hundlatriner på en sträcka behöver hundägaren ta med sig påsen hem.

Kom ihåg att du som hundägare alltid är ansvarig för din hund i alla situationer. Här hittar du samtliga lokala ordningsregler gällande hundar Öppnas i nytt fönster..

Ytterligare information finns på sidan djur och husdjur Öppnas i nytt fönster..

Påsar

Det finns även ett antal pås-stationer utplacerade i centrala Mora. Där kan du som har glömt din hundbajspåse hämta en påse gratis. Stationerna fylls på av teknik- och serviceförvaltningen. Pås-stationerna sponsras av lokala företag som på detta sätt bidrar till en renare och trevligare stad.

Karta

Ny avfallsplan för Mora kommun

Nuvarande avfallsplan gäller 2018–2022. Mora kommun ska anta en ny kretsloppsplan för att minska avfall och negativ miljöpåverkan.

Här kan du ta del av hela förslaget till Kretsloppsplan 2024 - 2030 , 605.4 kB., tillhörande bilagor , 1.3 MB. samt följebrev , 106.6 kB..

Senast uppdaterad: 17 januari 2024