Uppvärmning

Det finns många olika sätt att värma upp ditt hus på. Fjärrvärme, värmepump och vedeldning är några av de vanligaste typerna av uppvärmningskällor. Det finns olika sätt att värma upp bostaden på. Det som behövs är en värmekälla och ett sätt att sprida värmen. Värmekällan kan till exempel vara fjärrvärme, värmepump eller vedeldning. Värmepump window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_136bf378168518149898afe2 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_136bf378168518149898afe2 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_136bf378168518149898afe2' }; SolUtils.collapseElement(config); }); En värmepump utvinner värme från berg, jord, vatten eller luft. Olika värmepumpssystem har olika fördelar men generellt är de både driftsäkra och har lång livslängd. Värmepumpar är ett av de miljövänligaste alternativen för uppvärmning. Det finns dock risk för skador på miljön, därför ska du alltid göra en anmälan till Miljökontoret innan du installerar en värmepump. Anmälan av värmepump Innan du installerar en värmepump som utvinner värme från berg, mark eller vatten behöver du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. En avgift på 3 396 kronor tas ut för handläggningen av din anmälan. Handläggningstiden är ca 6 veckor. Anmälan görs via e-tjänst eller blankett. Anmälan om installation av värmepump Vattenskyddsområde Om du vill installera en värmepump inom ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om ett tillstånd. På grund av risken att förorena dricksvattnet är det dock ovanligt att få ett sådant tillstånd, men olika regler gäller för olika vattenskyddsområden. Du ansöker om tillstånd via samma blankett som övriga värmepumpar. Läs mer om vattenskyddsområden. Installation av värmepump När du installerar en värmepump i ditt hus är det ditt ansvar att skydda grannarnas vattentäkter och ersätta eventuella skador på dessa. Därför ska du alltid informera grannarna om den planerade installationen och kontrollera om det finns värmepumpsanläggningar, vattenbrunnar eller avlopp intill din tomt. Värmepumpar ska installeras av en installatör. Välj gärna en installatör som är ansluten till SKVP, Svenska värmepumpsföreningen . Ta hjälp av installatören för att räkna ut vilken effekt du behöver för ditt hus och hur djupt du behöver borra (för bergvärme). Du får inte påbörja installationen innan du fått ett beslut från miljö- och byggnadsförvaltningen. Borrning För att få full effekt bör det vara minst 20 meter mellan två olika borrhål. Borrhålet bör inte vara närmare än 10 meter från tomtgränsen utan grannens medgivande. För att undvika skador på dränering eller byggnad bör det vara minst 4 meter mellan huset och energibrunnen. Om du har källare bör avståndet vara ännu längre. Det bör vara minst 30 meter mellan borrad energibrunn och dricksvattenbrunn. För att undvika förorening av grundvatten bör energibrunnen placeras nedströms från dricksvattenanläggningen. Det bör vara minst 50 meter mellan borrad energibrunn och enskild avloppsanläggning. Energibrunnen bör placeras uppströms från avloppsanläggningen. Vedeldning window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_136bf378168518149898b02b .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_136bf378168518149898b02b .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_136bf378168518149898b02b' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Eldning med ved är ett billigt och miljövänligt sätt att värma upp din bostad på. Det kan dock vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt. Risker med vedeldning Felaktig eldning och undermåliga vedpannor eller kaminer kan orsaka att miljöfarliga och cancerframkallande ämnen släpps ut. Det kan även orsaka olägenheter för grannarna. Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Tips för vedeldning Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig. Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved. Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall, vilket inte får eldas. Anmälan för installation av eldstad Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Följande dokument ska bifogas blanketten när du anmäler din installation: Planritning som visar eldstaden/rökkanalens invändiga placering i huset. Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd. Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras. Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav. Mer information om vedeldning Du hittar mer information om hur du eldar rätt på Naturvårdsverkets webbplats och i deras broschyr Elda rätt . Fjärrvärme window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_136bf378168518149898b089 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_136bf378168518149898b089 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_136bf378168518149898b089' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning av bostaden. I vår kommun ansvarar energibolaget Adven Energilösningar AB för drift, underhåll och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Advens hemsida.
Senast uppdaterad: 4 januari 2023