Drönarflygningar

För att förbättra kommunens kartunderlag genomförs fotografering med drönare. Kartenheten har sedan 2018 använt sig av drönare i verksamheten för att i huvudsak skapa ortofoton som används vid ajourföring av kommunens baskarta. Bilderna retuscheras för att ta bort eventuella människor och fordon i rörelse.

Kartenhetens drönare stående på marken

Kartenhetens drönare

Drönarflygningar över kommunala anläggningar och verksamheter

För tillfället sker inga drönarflygningar inom kommunens regi då vi uppdaterar rutiner och ser över verksamheten.

När detta är klart planeras det genomföras drönarflygningar över följande områden:

Primära områden

 • Styversbacken
 • Grönklitt / Råtjärnsberget
 • Sollerö Skola
 • Bastubacken och del av Mora Camping
 • Mora Centrum / Morkarlbyvägen

Sekundära områden

 • Området runt Morkarlby skolor
 • Öna och Tuvan
 • Kanadaområdet
 • Måmyren, Pintorp, Hedens industriområde, Rödmyren
 • Utmelandskolan och klockarhagen
 • Örjastäppans industriområde
 • Styversbacken
 • Läde
 • Sollerön Lärkagården, Häradsarvet
 • Vika skolan och centrum
 • Broåkern, Norelund


Senast uppdaterad: 22 mars 2021