Drönarflygningar

För att förbättra kommunens kartunderlag genomförs fotografering med drönare. Kartenheten har sedan 2018 använt sig av drönare i verksamheten för att i huvudsak skapa ortofoton som används vid ajourföring av kommunens baskarta. Bilderna retuscheras för att ta bort eventuella människor och fordon i rörelse.

Bild på Kartenhetens bil och Kartenhetens drönare

Den bästa tiden för insamling av bilder från luften är på våren efter snösmältningen men innan lövsprickningen. Då syns de flesta detaljer som är intressanta för kartproduktionen exempelvis byggnader, vägkanter och vattendrag. Men för specifika ändamål kan drönarflygningar genomföras året om.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024