Fastigheter

All mark är indelad i fastigheter.

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheterna. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis har beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan. Gränspunkterna är i de flesta fall markerade på marken med rör, råstenar eller liknande.

Fastighetsgränserna som vi har på våra kartor kan ha varierad kvalitet. I vissa fall kan gränsen ligga flera meter fel. Ett arbete pågår att förbättra kvalitet på just dessa gränser.

Lantmäterimyndigheten har ansvaret för fastighetsbildningen i Mora och Orsa kommuner samt handlägger alla ärenden som rör tomtgränser. Önskar du hjälp med fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning eller om du har en fråga om vem som äger en viss fastighet hänvisar vi till Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Med Lantmäteriets e-tjänsten ”Min Fastighet” Länk till annan webbplats. kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet.

Den digitala kommunkartan visar här fastighetsindelningen

Senast uppdaterad: 12 juni 2024