Luftkvalitet och luftföroreningar

Frisk luft är en viktig faktor för människors trivsel och hälsa. De största källorna till luftföroreningar är biltrafik och förbränning. Men även vedeldning och tobaksrök kan bidra till luftföroreningar. Tomgångskörning window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_a76d1b11685224c13b167f4 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_a76d1b11685224c13b167f4 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_a76d1b11685224c13b167f4' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt slitage, därför är trafiken en bidragande orsak till luftföroreningar i städer. För att minska utsläppen av föroreningar är det därför inte tillåtet med tomgångskörning inom vissa områden. Tomgångskörning med kall motor ger utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Barn är särskilt känsliga mot utsläppen. Tips för att minska de farliga utsläppen: Använd motorvärmare. Starta bilen när du är redo att köra iväg, inte innan. Om du inte har en motorvärmare är det bättre att köra iväg än att varmköra bilen på tomgång. Förbud mot tomgångskörning För att minska utsläppen av luftföroreningar från trafiken är tomgångskörning förbjudet i delar av kommunen. Omedelbart tomgångsförbud gäller även för fordon som stannar vid en järnvägsövergång. Tomgångskörning är däremot tillåtet om: Fordonet blivit stillastående på grund av trafiksituationen, till exempel vid trafikkö. Fordonet behöver hålla igång motorn för att driva en nödvändig anordning (ej uppvärmning), till exempel en sopbil. Vedeldning window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_a76d1b11685224c13b1683e .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_a76d1b11685224c13b1683e .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_a76d1b11685224c13b1683e' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Eldning med ved eller andra biobränslen kan vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt. Risker med vedeldning Felaktig eldning och undermåliga vedpannor eller kaminer kan orsaka att miljöfarliga och cancerframkallande ämnen släpps ut. Det kan även orsaka olägenheter för grannarna. Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Tips för vedeldning Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig. Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved. Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall, vilket inte får eldas. Installera eldstad Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Installera eldstad Mer information om vedeldning Du hittar mer information om hur du eldar rätt på Naturvårdsverkets webbplats . Du kan också läsa deras broschyr Elda rätt .
Senast uppdaterad: 20 augusti 2021