Eget dricksvatten

Här får du veta vad du som har egen dricksvattenbrunn bör tänka på för att få ett bra vatten. Om du dricker vatten från en egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Det är bra att ta regelbundna prover för att veta att ditt vatten är bra. Det finns ett antal laboratorier som kan analysera dricksvatten gällande kemiska och mikrobiologiska parametrar. Om du har frågor eller funderingar om provsvaret från laboratoriet kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens miljöenhet. Information om vad som bör analyseras vid en normal provtagning hittar du på Livsmedelsverkets webbplats Ansluten till vattenledningsförening Är du ansluten till en vattenledningsförening är det föreningen som ansvarar för kvaliteten på vattnet. Vattenledningsföreningar som försörjer fler än 50 personer eller en livsmedelsverksamhet omfattas av dricksvattensföreskrifterna. De ska vara registrerade hos miljö- och byggnadsförvaltningen och få regelbunden kontroll. I Mora och Orsa kommuner finns det många fastigheter som har egna brunnar samt mindre vattenledningsföreningar som inte omfattas av dricksvattensföreskrifterna. Dessa omfattas istället av Livsmedelsverkets allmänna råd om dricksvatten.
Senast uppdaterad: 29 april 2021