Bolag och stiftelser

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare. Mora kommun har två helägda bolag, Morastrand AB och Moravatten AB. Kommunen har också hand om tre stiftelser som sköter om olika verksamheter.

Bolag

Morastrand AB

Morastrand AB är det kommunala bostadsföretaget i Mora. Med 2150 bostäder i olika storlekar och prisklasser är bolaget den största hyresvärden i kommunen. De äger även ett stort antal lokaler som används av kommunens verksamheter.

Moravatten AB

Moravatten AB äger och förvaltar kommunens återvinningscentral, vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ansvarar även för renhållningen i kommunen. Moravatten AB är ett ägarbolag där all verksamhet sker genom utförarbolaget Nodava AB, som ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Nodava ansvarar för verksamheterna vatten, avlopp, slam, avfall och återvinning.


Stiftelser

Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum

Siljansfors Skogsmuseum är ett friluftsmuseum där olika skogsanläggningar som eldpallkoja, kolmila och tjärdal är uppbyggda i sin naturliga miljö. Museet är byggt runt ruinerna av Siljansfors järnbruk som var i drift under åren 1738 -1876.

Stiftelsen M/S Gustaf Wasa

M/S Gustaf Wasa är en stiftelse för ångfartyget M/S Gustaf Wasa. Fartyget byggdes år 1876 av Stora Varfvet i Stockholm och har varje sommar sedan dess varit till sjöss på Siljan. Fartyget har en spännande historia och är K-märkt.

Stiftelsen Vasaloppsleden

Vasaloppsleden började planeras år 1977 och startades år 1991 av Vasaloppskommunerna (Malung-Sälen, Älvdalen och Mora), Evertbergs SK, Sälens IF och IFK Mora. Stiftelsens syfte är att bygga upp och driva en vandrings- och aktivitetsled längs Vasaloppets sträckning. De ska också arbeta med samordning och initiering av nya turistproduktsatsningar längs leden med externa intressenter.

Senast uppdaterad: 27 april 2021