Befolkning

Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 7 år i rad. Under 2020 ökade befolkningen med 22 personer. Sedan år 2014 har kommunen ökat sin befolkning med 486 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Mora 20 492 invånare.

Bild

Befolkningsförändring 2020

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är att fler människor flyttar till kommunen än flyttar ut från kommunen. Totalt flyttade 955 personer till Mora kommun under 2020 samtidigt som 846 personer lämnade kommunen. Därmed fick Mora ett flyttningsöverskott på 109 personer. Födelseöverskottet fortsätter att vara negativt då 230 personer avled samtidigt som 150 personer föddes, vilket ger en skillnad på -88. Utöver flytt- och födelsenetto finns också en justeringspost på 1 person. Av hela Moras befolkning är 91 procent födda i Sverige (riksgenomsnitt ligger på 80 procent).

Åldersstruktur

Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Moras befolkning bestod av 21 procent barn och unga upp till 19 år. Befolkningen i åldern 20 till 64 år svarade för 51 procent medan 28 procent var 65 år eller äldre. Medelåldern är 45,6 år (varav 44,8 år för män och 46,5 år för kvinnor) vilket ligger över rikets genomsnitt på 41,43 år.

Boende 2019

Det bor cirka 7,3 invånare per kvadratkilometer i Mora. Enligt Statistiska centralbyråns uppgifter fanns det 10 560 bostäder år 2019 varav 66 procent var småhus.

Befolkningsprognos

I likhet med många andra kommuner förväntas Moras befolkning bli allt äldre. Allra snabbast förväntas den äldsta delen av befolkningen att öka. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken. Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen förväntas att se ut fram till år 2050.

Prognos befolkningsstruktur

Befolkningspyramider

Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram animerade befolkningspyramider för samtliga kommuner och län. I befolkningspyramiden kan du följa befolkningens utveckling från 1968 och framåt, se vilka år det var stora födelsekullar och även se hur utvecklingen i olika åldersgrupper ser ut över tid.

Här hittar du SCB:s animerade befolkningspyramid. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 maj 2021