Befolkning

Befolkningsstatistiken för tredje kvartalet 2019, visar att vi blir fler Morabor. Befolkningen har ökat med 27 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 20 417 invånare i Mora kommun.

Bild

Befolkningsprognos för Mora kommun 2018-2030

Befolkningsprognosen för Mora kommun indikerar att folkmängden under perioden 2018–2030 kommer att öka med 413 personer från 20 390 år 2018 till 20 803 år 2030.

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är att fler personer förväntas flytta till Mora kommun än de som flyttar från kommunen. Som i många andra kommuner i landet har Mora kommun under många år haft ett negativt födelseöverskott. Prognosen indikerar att födelseöverskottet kommer att vara fortsatt negativt. Ett negativt födelseöverskott innebär att antalet döda är fler än antalet födda. På lång sikt förväntas antalet personer i arbetsför ålder minska i kombination med att antalet äldre personer ökar.

Prognos

Prognos folkmängd

År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Folkmängd

20390

20441

20503

20571

20630

20682

20724

Fortsättning prognos folkmängd

År

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Folkmängd

20755

20778

20792

20799

20803

20803


Här nedan visas en prognos över de olika åldersgruppernas utveckling. Se även som pdf-fil i rutan; Mer information.

Prognos utveckling åldesgrupper

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2018-12-31, antaganden om fruktsamhet och dödsrisker samt flyttnettot.

Befolkningsprognoser för Sollerön, Våmhus och Venjan hittar du under mer information. Där finns också en förklaring till nyckelkodsområden i Mora (NYKO).

Befolkningspyramider

Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram animerade befolkningspyramider för samtliga kommuner och län. I befolkningspyramiden kan du följa befolkningens utveckling från 1968 och framåt, se vilka år det var stora födelsekullar och även se hur utvecklingen i olika åldersgrupper ser ut över tid.

Här hittar du SCB:s animerade befolkningspyramid.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 28 november 2019