Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Befolkning

Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen ökar nu för sjätte året. Under 2019 ökade befolkningen med 80 personer. Sedan år 2014 har kommunen ökat sin befolkning med 464 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Mora 20 470 invånare fördelat på 10 342 män och 10 128 kvinnor.

Bild

Befolkningsförändring 2019

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är att fler människor flyttar till kommunen än flyttar ut från kommunen. Totalt flyttade 948 personer till Mora kommun under 2019 samtidigt som 806 personer lämnade kommunen. Därmed fick Mora ett flyttningsöverskott på 142 personer.

Födelseöverskottet fortsätter att vara negativt då 230 personer avled samtidigt som 166 personer föddes, vilket ger en skillnad på -64. Utöver flytt- och födelsenetto finns också en justeringspost på 2 personer.

Av hela Moras befolkning är 91,5 procent födda i Sverige (riksgenomsnitt ligger på 80,4 procent)

Medelålder

Medelåldern i kommunen år 2019 var 45,4 år (varav 44,5 år för män och 46,3 år för kvinnor) vilket ligger över rikets genomsnitt på 41,3 år. Sedan år 2000 har medelåldern ökat med 3,4 år.

Boende

Det bor cirka 7,3 invånare per kvadratkilometer i Mora. Enligt Statistiska centralbyråns uppgifter fanns det 10 560 bostäder år 2019 varav 66 procent var småhus.

Befolkningsprognos

Den demografiska utvecklingen i hela västvärlden går mot en snabbt ökande andel äldre. Allra snabbast ökar den allra äldsta delen av befolkningen. Att medelåldern ökar och att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom vissa yrken.

Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Moras befolkning består av 21 procent barn och unga upp till 19 år. Befolkningen i åldern 20 till 64 år svarar för 52 procent medan 27 procent var 65 år eller äldre. Det innebär att Mora hade färre i arbetsför ålder och fler äldre jämfört med riksgenomsnittet år 2019. (riksgenomsnittet på personer i arbetsför ålder låg på 57% samt 20 procent som var 65 år eller äldre)

Enligt statistiska centralbyråns prognos förväntas Moras befolkning öka med 377 invånare till år 2030. Åldersgruppen 80 år eller äldre förväntas öka mest fram till 2030. Skulle prognosen visa sig stämma så kommer en sådan utveckling ställa högre krav på kommunens äldrevård. Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen förväntas att se ut fram till år 2030.

Befolkningsprognos 2019-

Justeringspost: Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari 2019, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-december 2019. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

Befolkningspyramider

Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram animerade befolkningspyramider för samtliga kommuner och län. I befolkningspyramiden kan du följa befolkningens utveckling från 1968 och framåt, se vilka år det var stora födelsekullar och även se hur utvecklingen i olika åldersgrupper ser ut över tid.

Här hittar du SCB:s animerade befolkningspyramid.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 25 juni 2020