Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Omvärldsanalys

Mora kommuns omvärldsanalys 2021 beskriver tre trender som påverkar vårt uppdrag och våra möjligheter att nå målbild 2030 - stärkt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Omslaget av Omvärldsanalys 2021 med sikte mot 2030

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en ständigt pågående process som hjälper oss att i möjligaste mån vara beredda på förändringar i omvärlden som påverkar de kommunala verksamheterna direkt eller indirekt. Genom omvärldsanalys kan vi förbättra handlingsberedskapen och få underlag till gemensamma prioriteringar och verksamhetsutveckling.

Vår omvärldsanalys beskriver tre trender som måste mötas för att underlätta måluppfyllelse.

Omvärldsanalysen är ett underlag inför kommunens mål- och budgetarbete. Syftet är att ge en bild av förändringar i omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar och därmed fungera som underlag i kommunens långsiktiga planeringsarbete. Analysen utgör ett planeringsunderlag och är inget politiskt behandlat styrdokument.

Hur har Mora kommun tagit fram omvärldsanalysen?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med konsultföretaget Kairos Future tagit fram en omvärldsanalys innehållande förändringskrafter och 13 trender med fokus på utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. Rapporten och trenderna har varit utgångspunkt för vår egen omvärldsanalys. I vårt analysarbete har vi valt att belysa de tre trender som kommunens chefer prioriterat som särskilt viktiga för Mora kommuns utveckling. Kommunens chefer har även bidragit med inspel kring vilka möjligheter och utmaningar som trenden har för Mora kommun som geografiskt område och/eller organisation.

Omvärldsanalys 2021 med sikte mot 2030 (pdf) , 7.4 MB.Omvärldsanalys 2020 med sikte mot 2030 (pdf) , 3.3 MB.Komplettering till omvärldsanalys 2020 - konsekvenser av covid-19 (pdf) , 357.3 kB.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021