Styrmodell

I Mora kommun tillämpar vi mål- och resultatstyrning som grund för att prioritera och styra kommunens utveckling.

Planering och genomförande ska utgå från ett internt och ett externt perspektiv. Det externa perspektivet har medborgarna i fokus och handlar om verksamhet, service och bemötande som kommunen levererar. Det interna perspektivet har medarbetaren och organisationen i fokus och handlar om förutsättningar som har betydelse för att man ska kunna genomföra verksamhet och nå resultat. Med utgångspunkt från målbilden formuleras strategier och mål som syftar till att styra resurserna så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för medborgarna.

PDAC

PDSA-cykeln

 

Mora kommuns arbete med styrning och kvalitet utgår från ett styrhjul som är baserat på den så kallade PDSA-cykeln. Genom att organisationen arbetar systematiskt med styrhjulets fyra faser; planera, genomföra, följa upp och förbättra skapas förutsättningar för goda resultat i verksamheten.


Illustration över styrmodell Mora kommun.
Senast uppdaterad: 28 juni 2023