Värdegrund - Mora för utveckling

Mora kommuns värdegrund anger riktningen för det gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra all verksamhet i Mora kommun.

Flygbild över centrala Mora sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB

Värdegrunden är gemensam för alla verksamheter och den naturliga utgångspunkten för varje medarbetare och förtroendevald i det dagliga arbetet och i mötet med invånare och övriga intressenter. Vårt gemnsamma förhållningssätt innebär att vi:

  • Tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt förhållningssätt.
  • Tar ansvar för verksamheten samt vår egen och andras arbetssituation.
  • Har medborgaren/kunden i fokus, genom att vara serviceinriktade och genom att bemöta alla med respekt.
Senast uppdaterad: 9 maj 2023