Föreningsservice

Telefon
Övrigt

Det är ett stort intresse för föreningsliv samt uthyrning av lokaler i Mora kommun och vi får många frågor och förfrågningar om bokningar. För att vi ska kunna ta hand om alla frågor effektivt och ge snabba svar hänvisar vi i första hand till vår mejl.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.