Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Kommunarkivet

Telefon
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress

Fredsgatan 16

Postadress

Mora kommun, Kansli/Kommunarkiv, 792 80 Mora

Övrigt

Ring gärna före besök.

Kommunarkivarien nås säkrast tisdagar kl. 10-12 samt torsdagar kl. 13-15.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.