Kommunarkivet

Telefon
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress

Fredsgatan 16

Postadress

Mora kommun, Kansli/Kommunarkiv, 792 80 Mora

ÖvrigtAnge bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.