Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa

Kontakt Miljö- och byggnadsförvaltningen:
Telefon: 0250-260 00

E-post: miljobygg@mora.se

Besöksadresser

Miljö, Lillågatan 2, Orsa (G:a Brandstation)

Planeheten, Älvgatan 71, Mora

Bygglovs- & Kartenheten, Fredsgatan 12, Mora

Telefontider Plan-, kart- & miljöenheten

Måndag–fredag, kl. 08:00–16:30.

Telefontider Bygglovsenheten

Måndag–tisdag, torsdag–fredag,

kl. 10:00-11:30 & 13:00–15:30.

Byggnadsinspektörer endast 10:00-11:30.

Besökstider Bygglovsenheten

Måndag–tisdag, torsdag–fredag,

13:00–15:30.

Övrig tid, tidsbokning.

Postadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa, 792 80 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.