Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon
Telefon Miljökontoret

0250-55 21 57

Besöksadress

Fredsgatan 12, Mora (begränsad tillgänglighet)

Dalagatan 1, Orsa (stängt tillsvidare)

Lillågatan 2, Orsa (Miljökontoret)

Postadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mora Orsa
792 80 Mora

Övrigt


Öppettider receptionen Mora:
Endast bokade besök hos Byggnadsinspektörer är möjligt.


Måndag-tisdag, torsdag-fredag

13.00-15.30


Onsdagar stängt


Öppettider Dalagatan 1, Orsa:

Stängt tillsvidare.

Telefontider Reception Mora:

Telefon: 0250-262 60

måndag-tisdag, torsdag-fredag
10:00-11:30 & 13.00-15.30


Kontakt Miljö- byggnadsförvaltningen:
Telefon: 0250-262 60

Telefon: 0250-55 21 57 (Miljökontoret)
E-post: stadsbygg@mora.se

E-post: miljokontoret@mora.se


Telefontider Byggnadsinspektörer:
måndag-tisdag, torsdag-fredag
10:00-11:30


Telefontider Kartenheten:
måndag-fredag
08:00-16:30

e-post: kartenheten@mora.se


Telefontider Planenheten:
måndag-fredag
08:00-16:30

e-post: plan.stadsbygg@mora.se


Kontakt Miljökontoret:
Telefon: 0250-55 21 57
E-post: miljokontoret@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.