Miljö- och byggnadsförvaltningen, Planenheten

Planchef: Daniel Falk tfn 0250-262 67

Planarkitekt med samordningsansvar:

Andrea Andersson tfn 0250-262 53

Plankoordinator:

Susann Bergman tfn 0250-262 73

Planarkitekter:

Emelie Drott tfn. 0250-262 72.

Sandra Håmås tfn. 0250-262 57

Marika Nyström tfn. 0250-262 13

Besöksadress

Fredsgatan 12, 792 80 Mora

Övrigt

Frågor som gäller detaljplaner i pågående ärenden och gällande planer i kommunen.

Våra telefontider är:

Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.