Miljö- och byggnadsförvaltningen, planenheten

Planchef: Daniel Falk, telefon 0250-262 67

Planarkitekt med samordningsansvar:

Andrea Andersson, telefon 0250-262 53

Plankoordinator:

Susann Bergman, telefon 0250-262 73

Planarkitekter:

Pia Pilerud telefon 0250-262 77

David Egholt, telefon 0250-262 87

Mats Andersson, telefon 0250-262 50

Sandra Håmås, föräldraledig, åter 2025

Besöksadress

Älvgatan 71,

Postadressen är:

Fredsgatan 12,

792 80 Mora

Övrigt

Frågor som gäller detaljplaner i pågående ärenden och gällande planer i kommunen.

Våra telefontider är:

Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.