Mora kommun

Telefon

0250-260 00

Besöksadress

Fredsgatan 16, Mora

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Öppettider 08.00-12.00, 13.00-16.00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.