Socialförvaltningen

Telefon

0250-260 00 (Kundtjänst)

Fax

0250-171 26 (fax)

Besöksadress

Prostgatan 7

Postadress

792 32 Mora

Övrigt

Vid akuta ärenden (gällande barn och unga, missbruk och våld i nära relation) efter klockan 16.00 samt helger kontaktar du socialjouren. Ring 112 och begär socialjouren.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.