Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Anna Frost-Thunell

Roll eller funktion

Kundmottagare Reception
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250 262 60

Telefon Kundtjänst
0250 260 00

Telefontider
Måndag-tisdag, torsdag-fredag
10.00-11:30, 13:00-15:30

E-post

anna.frostthunell@mora.se

Besöksadress
Fredsgatan 12

Postadress

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.