Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Jan Malm

Roll eller funktion

Bygglovsutredare
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250 262 74

Telefon Kundtjänst
0250 260 00

E-post

jan.malm@mora.se

Besöksadress
Fredsgatan 12

 

Postadress

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.