Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Jan-Olof Berglund

Roll eller funktion

Byggnadsinspektör
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250 262 62

Telefon Kundtjänst
0250 260 00

E-post

jan-olof.berglund@mora.se

Besöksadress
Fredsgatan 12


Postadress

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.