Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Jenny Nises

Roll eller funktion

Administrativ samordnare/Nämndsekreterare

Telefon
Besöksadress

Köpmannagatan 4

Postadress

792 30 Mora

Övrigt

Jobbar på kultur- och fritidsförvaltningen

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.