Katarina Berg

Roll eller funktion

Avgiftshandläggare

Telefon
Övrigt

Telefontid måndag - fredag: 10.00-12.00

(undantag kan förekomma)

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.