Lena Bergman

Roll eller funktion

Förvaltningschef

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250-260 00 (Kundtjänst)

Fredsgatan 12
792 21 Mora

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.