Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Lena Bergman

Roll eller funktion

Förvaltningschef
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250 262 46

Telefon Kundtjänst:
0250 260 00

E-post

lena.bergman@mora.se

Besöksadress:
Fredsgatan 12Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.