Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Niklas Sjödin

Roll eller funktion

Miljöinspektör

Telefon

0250-55 23 91

Telefon 2
Telefon 3
E-post

niklas.sjodin@orsa.se

Besöksadress

Lillågatan 2 A, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.