Den lokala arbetsmarknaden

Bild

Moras arbetsmarknad kännetecknas av en relativt god mångfald i näringslivet där ett flertal branscher är representerade med både stora och små företag. Den småskaliga tillverkningsindustrin och besöksnäringen i vid bemärkelse är viktiga näringar för Moras arbetsmarknad och utveckling.Just det diversifierade näringslivet är ett positivt särdrag och gör Moras arbetsmarknad mindre sårbar över tid. Även den offentliga sektorn är stark med stora arbetsgivare som kommunen, Regionen (Mora Lasarett), Arbetsförmedlingen med flera.

Mora ingår i ett lokalt arbetsmarknadsområde tillsammans med Orsa och Älvdalens kommuner. Inom detta område pågår dagligen en stor rörelse och pendling på arbetsmarknaden där Mora utgör en nod i norra Dalarna. Av demografiska skäl finns det stora utmaningar gällande kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden. Det är generellt svårt för ett flertal branscher att hitta nya medarbetare med adekvat, efterfrågad kompetens. Demografin och kompetensförsörjningen kommer sannolikt vara en utmaning i både hög- och lågkonjunktur en tid framöver. Arbetslösheten i Mora har under ett flertal år varit extremt låg men har nu i mitten av 2021, i kölvattnet av pandemin, stigit och motsvarar mer ett genomsnitt av arbetslösheten i riket och Dalarna.

Senast uppdaterad: 29 juni 2021