Kompetensförsörjning

Bild

Kompetensförsörjning är och har varit en strategisk och prioriterad fråga under ett flertal år. Detta hänger ihop med demografiska mönster med en åldrande befolkning i kombination med färre unga och yrkesverksamma över tid. Prognoser visar att mönstret kommer att bestå under decennier framgent. Detta kommer att påverkas i såväl hög- och lågkonjunktur. När arbetsgivare och företagare inte hittar medarbetare med adekvat, efterfrågad kompetens hämmas tillväxt och samhällsutvecklingen i Mora.

För att utveckla kompetensförsörjningssystemet har en rad initiativ tagits de sista åren i Mora kommun. Vi har t ex kompletterat utbildningssystemet med en Yrkeshögskola i Mora, strukturerat kontaktytorna mellan skola, ungdomar och arbetslivet genom projektet Morakontraktet som nu har övergått till Moraspåret i skolans ordinarie verksamhet. Därtill har ett strategiskt arbete inletts med UF Dalarna där Mora Gymnasium nu är en mycket framgångsrik ”UF-skola” i Dalarna. För att skapa en hållbar och dynamisk arbetsmarknad, både för individ och näring, måste all potentiell arbetskraft tas tillvara. Mora kommun har drivit ett projekt för att främja tillkomsten av arbetsintegrerande sociala företag (ASF). ASF-projektet har avslutats och istället finns en stödstruktur för att stötta befintliga ASF-företag i deras dagliga verksamhet.

Har du förslag eller idéer som kan förbättra kompetensförsörjning så kontakta gärna Johan Åberg.

Senast uppdaterad: 24 april 2024