Lokal och regional samverkan

Bild

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden får bäst effekt när det sker i bred samverkan. Mora kommun samverkar med ett flertal aktörer och här kan till exempel nämnas Region Dalarna, lokala branschnätverk inom tillverkningsindustrin, bygg, besöksnäring och handel, organisationen Företagarna, Industriellt utvecklingscentrum Dalarna (IUC), Ung företagsamhet Dalarna (UF), Teknik college (TC), grannkommunerna Orsa och Älvdalen, Arbetsförmedlingen med flera.

Har du förslag eller idéer som kan utveckla och förbättra matchning och kompetensförsörjning så kontakta gärna Anders Björkman

Senast uppdaterad: 23 maj 2022