Lokal och regional samverkan

Bild

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden får bäst effekt när det sker i bred samverkan. Mora kommun samverkar med ett flertal aktörer och här kan till exempel nämnas Region Dalarna, lokala branschnätverk inom tillverkningsindustrin, bygg, besöksnäring och handel, organisationen Företagarna, Industriellt utvecklingscentrum Dalarna (IUC), Ung företagsamhet Dalarna (UF), Teknik college (TC), grannkommunerna Orsa och Älvdalen, Arbetsförmedlingen med flera.

Ett partssammansatt kompetensråd för Norra Dalarna har startats, med syfte att identifiera och samla kompetensbehov från branscher eller sektorer och för att tydliggöra behov på kort och lång sikt. Målet är att underlätta framtida kompetensbehov inom näringslivet och att förebygga kompetensbrist inom flera branscher/sektorer. Drivande i arbetet är näringslivskontoren i Mora, Orsa och Älvdalen.

Har du förslag eller idéer som kan utveckla och förbättra matchning och kompetensförsörjning så kontakta gärna Johan Åberg

Senast uppdaterad: 21 april 2023