Ekonomiska effekter av Vasaloppet

Vasaloppets årliga sommar- och vintervecka drar många besökare till de tre vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora. Undersökningarna visar att Vasaloppsevenemangen genererar en hel del turismintäkter.

Bild

Vasaloppet, 90 km mellan Sälen och Mora, är utan tvekan en av Sveriges största idrottsklassiker med anor från 1922. Sedan 1922 har Vasaloppet utvecklats och växt med andra distanser till en tio dagar lång "vintervecka". Vasaloppsorganisationen är en året runt arrangör och arrangerar även en sommarvecka med lopp inom cykel och löpning. Evenemangen lockar upp emot 100 000 anmälda deltagare per år.

Vasaloppets turistekonomiska effekter

Vasaloppet och de tre Vasaloppskommunerna i samarbete med undersökningsföretaget Upplevelseinstitutet genomför undersökningar av de turistekonomiska effekterna av Vasaloppets vinter- och sommarvecka.

Undersökningarna utgår från det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ha ägt rum om det inte vore för evenemangen. Turisternas konsumtion av varor och tjänster är viktig för regionen då den tillför omsättning till det lokala näringslivet, skatteintäkter till kommunen och staten samtidigt som den genererar arbetstillfällen.

De senaste undersökningarna gjordes vintern 2019 och sommaren 2022. Vinterveckan 2019 generade runt 229 miljoner kronor varav cirka 221 miljoner hamnar i Vasaloppskommunerna. Sommarveckan 2022 genererade omkring 113 miljoner kronor varav cirka 107 miljoner omsattes i de tre Vasaloppskommunerna. Turistomsättningen för de som varit på träningsläger tillkommer.

Vinterveckan

 • Sammanlagt beräknas cirka 66 318 turister ha kommit till Vasaloppskommunerna under evenemanget (unika personer).
 • Turisternas konsumtion i samband med Vasaloppets vintervecka beräknas till totalt 2293 miljoner kronor. 221,3 miljoner omsattes i Vasaloppskommunerna.
 • Boende står för cirka 53,8 miljoner.
 • Övrig konsumtion står för cirka 175,2 miljoner.
 • Deltagarna från Sverige spenderade cirka 842 kronor på konsumtion per dygn. De som övernattade har lagt ytterligare cirka 355 kronor på logi/boende under vistelsen.
 • Publiken som besökte evenemanget spenderade cirka 895 kronor på konsumtion per dygn. De som övernattade har lagt ytterligare cirka 176 kronor på logi/boende under vistelsen.

Sommarveckan

 • Sammanlagt beräknas cirka 27 300 turister ha kommit till Vasaloppskommunerna under evenemanget (unika personer).
 • Turisternas konsumtion i samband med Vasaloppets sommarvecka beräknas till totalt 113,1 miljoner kronor varav 106,7 miljoner hamnade i de tre Vasaloppskommunerna.
 • Boende står för cirka 30,2 miljoner.
 • Dagskonsumtion står för cirka 82,9 miljoner.
 • En genomsnittlig dagpendlande deltagare spenderade cirka 316 kronor under ett dagsbesök medan en övernattare spenderade cirka 1 344 kronor per dygn av vilket 398 kronor utgjordes av logikostnader och resterande 946 kronor var dagskonsumtion.
 • Den genomsnittlige turisten (som inte deltog i något lopp) spenderade cirka 1 356 kronor per dag, av vilket 410 kronor utgjordes av logikostnad.

Vinterveckan

 • Vinterveckan hade 62 951 anmälda deltagare, av vilka 55 103 kom till start.
 • 3% av deltagarna var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna). 86% kom från andra kommuner i Sverige, 4% kom från Norge och 7% kom från något annat land. Det ger en turistandel på 97% och en exportandel på 11%.
 • 86% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 41% bodde i Malung-Sälens kommun, 41% i Mora kommun och 4 % i Älvdalens kommun.

Sommarveckan

 • Sommarveckan hade 23 241 anmälda deltagare varav 17 886 kom till start. 16 813 av de startande var turister (94%)
 • 78% av samtliga deltagare kom från Sverige, 13% kom från Norge, 10% kom från något annat land.
 • Cirka 89% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 48% bodde i Malung-Sälens kommun, 40% i Mora kommun och 1 % i Älvdalens kommun. Den genomsnittlige turisten som övernattade stannade 3,5 dagar och 2,8 nätter i regionen.

Vinterveckan

Uppgifter om enbart publiken visar att:

 • 12% av publiken var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna). 82% kom från andra kommuner i Sverige. 4% kom från Norge och 2% kom från något annat land.
 • 46% av publiken var även deltagare i evenemanget.
 • 91% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 50% bodde i Mora kommun, 41% i Malung-Sälens kommun och 0% i Älvdalens kommun.

Sommarveckan

Uppgifter om enbart publiken visar att:

 • 22% av publiken var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna), vilket gör att turistandelen var 78%. Exportandelen var 7% dvs kom från något annat land.
 • 26% av publiken var även deltagare i evenemanget.
 • 78% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 49% bodde i Mora kommun, 26% i Malung-Sälens kommun och 3% i Älvdalens kommun.

Vinterveckan

 • 33% av deltagarna uppger att de åkt på träningsläger inför deltagandet i vinterveckan.
 • De stannade i genomsnitt 5,2 dygn på lägret.
 • 18% åkte på arrangerade läger.
 • De mest populära orterna att förlägga träningsläger på har varit Grönklitt/Orsa 22%, Sälen 14% och Mora 13%.
 • För Moras del genererade det cirka 11 miljoner i omsättning.
 • De som var på träningsläger i de tre Vasaloppskommunerna bidrog med cirka 23 miljoner kronor i omsättning.

Sommarveckan

 • 6% av deltagarna uppger att de åkt på träningsläger på annan ort med minst en övernattning inför deltagandet i sommarveckan.
 • De stannade i genomsnitt 4,9 dygn på lägret.
 • 16% av de som legat på träningsläger uppgav att de var på arrangerade läger.
 • De mest populära orterna att förlägga träningsläger på har varit Sälen 14% följt av Mora 8%.
 • De som var på träningsläger i de tre Vasaloppskommunerna bidrog med cirka 1,3 miljoner kronor i omsättning.
Senast uppdaterad: 26 februari 2024