Ekonomiska effekter av Vasaloppet

Vasaloppets årliga sommar- och vintervecka drar många besökare till de tre vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora. De senaste undersökningarna visar att Vasaloppsevenemangen genererar turismintäkter på mer än 400 miljoner kronor per år.

Bild

Vasaloppet är världens äldsta och största långlopp på skidor. Det första loppet arrangerades 1922 och gick längs den klassiska 90 km långa sträckan mellan Sälen och Mora. Numera finns det både en vintervecka och en sommarvecka med flera olika lopp inom grenarna cykling, löpning och längdskidåkning. Evenemangen lockar omkring 100 000 anmälda deltagare per år.

Vasaloppets turistekonomiska effekter

Upplevelseinstitutet har på uppdrag av Vasaloppet och de tre Vasaloppskommunerna genomfört undersökningar av de turistekonomiska effekterna av Vasaloppets vinter- och sommarvecka.

Undersökningarna utgår från det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ha ägt rum om det inte vore för evenemangen. Turisternas konsumtion av varor och tjänster är viktig för regionen då den tillför omsättning till det lokala näringslivet, skatteintäkter till kommunen och staten samtidigt som den genererar arbetstillfällen.

De senaste undersökningarna gjordes vintern 2017 och sommaren 2018. Dessa visade att Vasaloppsevenemangen genererar turismintäkter på mer än 400 miljoner kronor per år. Vinterveckan 2017 generade runt 243 miljoner kronor medan sommarveckan 2018 genererade omkring 155 miljoner kronor. Intäkter för träningsläger tillkommer.

Vinterveckan

 • Sammanlagt beräknas cirka 70 780 turister ha kommit till Vasaloppskommunerna under evenemanget.
 • Turisternas konsumtion i samband med Vasaloppets vintervecka beräknas till totalt 243,3 miljoner kronor. 234,6 miljoner omsattes i Vasaloppskommunerna.
 • Boende står för cirka 57,2 miljoner.
 • Övrig konsumtion står för cirka 186,1 miljoner.
 • Deltagarna från Sverige spenderade cirka 833 kronor på konsumtion per dag. De som övernattade har lagt ytterligare cirka 319 kronor per natt.
 • Publiken som besökte evenemanget spenderade cirka 765 kronor på konsumtion per dag. De som övernattade har lagt ytterligare cirka 248 kronor per natt.

Sommarveckan

 • Sammanlagt beräknas cirka 40 100 turister ha kommit till Vasaloppskommunerna under evenemanget.
 • Turisternas konsumtion i samband med Vasaloppets sommarvecka beräknas till totalt 154,9 miljoner kronor. 151,4 miljoner hamnade i de tre Vasaloppskommunerna.
 • Boende står för cirka 33,2 miljoner.
 • Övrig konsumtion står för cirka 121,7 miljoner.
 • Deltagarna från Sverige spenderade cirka 871 kronor på konsumtion per dygn. De som övernattade har lagt ytterligare cirka 289 kronor per natt.
 • Publiken som besökte evenemanget spenderade cirka 1 363 kronor på konsumtion per dygn. De som övernattade har lagt ytterligare cirka 290 kronor per natt.

Vinterveckan

 • Vinterveckan lockade deltagare från 62 länder.
 • 2% av deltagarna var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna).
 • 87% kom från andra kommuner i Sverige.
 • 4% kom från Norge.
 • 7% kom från något annat land.
 • Det ger en turistandel på 98% och en exportandel på 11%.
 • 85% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 45% bodde i Malung-Sälens kommun, 36% i Mora kommun och 4 % i Älvdalens kommun.


Sommarveckan

 • Sommarveckan lockade 29 675 deltagare till start.
 • 2% av deltagarna var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna).
 • 92% kom från andra kommuner i Sverige.
 • 4% kom från Norge.
 • 2% kom från något annat land.
 • Det ger en turistandel på 98% och en exportandel på 6%.
 • Det populäraste loppet att titta på för deltagarna var Cykelvasan 90 km (48%), Cykelvasan Öppet Spår (30%), Cykelvasasprinten (16%) och Cykelvasan 45 km (11%).
 • 89% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 54% bodde i Malung-Sälens kommun, 34% i Mora kommun och 1 % i Älvdalens kommun.

Vinterveckan

Uppgifter om enbart publiken visar att:

 • 26% av publiken var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna).
 • 70% kom från andra kommuner i Sverige.
 • 1% kom från Norge.
 • 3% kom från något annat land.
 • 46% av publiken var även deltagare i evenemanget.
 • 81% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 51% bodde i Mora kommun, 24% i Malung-Sälens kommun och 6% i Älvdalens kommun.

Sommarveckan

Uppgifter om enbart publiken visar att:

 • 20% av publiken var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna).
 • 80% kom från andra kommuner i Sverige.
 • 1–6% kom från något annat land.
 • 54% av publiken var även deltagare i evenemanget.
 • 87% övernattade i någon av Vasaloppskommunerna. 52% bodde i Mora kommun, 35% i Malung-Sälens kommun och 0% i Älvdalens kommun.

Vinterveckan

 • 38% av deltagarna uppger att de åkt på träningsläger på annan ort med minst en övernattning inför deltagandet i vinterveckan.
 • De stannade i genomsnitt 4,9 dygn på lägret.
 • 19% åkte på arrangerade läger.
 • De mest populära orterna att förlägga träningsläger på har varit Grönklitt/Orsa 23%, Sälen 17% och Mora 11%.
 • För Moras del genererade det cirka 11 miljoner i omsättning.
 • De som var på träningsläger i de tre Vasaloppskommunerna bidrog med cirka 30 miljoner kronor i total omsättning.

Sommarveckan

 • 12% av deltagarna uppger att de åkt på träningsläger på annan ort med minst en övernattning inför deltagandet i sommarveckan.
 • De stannade i genomsnitt 5,5 dygn på lägret.
 • 16% åkte på arrangerade läger.
 • De mest populära orterna att förlägga träningsläger på har varit Sälen 12%, Mora 8% och Grönklitt/Orsa 5%.
 • För Moras del genererade det cirka 1,2 miljoner i omsättning.
 • De som var på träningsläger i de tre Vasaloppskommunerna bidrog med cirka 3 miljoner kronor i total omsättning.
Senast uppdaterad: 16 januari 2020