Statistik om besöksnäring, handel och industri

I Mora finns en expansiv besöksnäring, handel och tillverkningsindustrin. Här hittar du mer fakta om de olika branscherna.

Bild

`

Besöksnäring

Besöksnäringen är en viktig del av Mora kommuns näringsliv. Sedan långt tillbaka har Mora och Siljansbygden varit en lockande destination. Mora har ett strategiskt läge i Dalarna och som knutpunkt för stora delar av Dalarnas besöksnäring med bland annat närhet till hela Dalarnas fjällvärd. Tack vare en unik mix av kultur, miljö och högkvalitativa attraktioner såsom Zornsamlingarna och Vasaloppsveckorna har bygden utvecklat sin position som besöksmål. Det är inte för inte som Dalahästen, som en gång skapades och fortfarande tillverkas för hand här i Moratrakten, är populärare än någonsin.

Idag är Mora kommun en del av destinationsbolaget Visit Dalarna Länk till annan webbplats., som är ett samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner och besöksnäringen i Dalarna. 

Besöksnäringen ger många arbetstillfällen till Mora och består både av inresande turism och genomfartsresenärer. Mora är den kommun av Siljans kommunerna som påverkas mest av genomfartstrafiken, främst till Sälen, Idre och andra resmål.

År 2020 var ett märkligt år med pandemin jämfört med 2019. Siffrorna i parentesen visar 2019 års uppgifter.

 • Under 2020 var den totala turismomsättningen 1 407 miljoner kronor (1 474 miljoner kronor). Genomfartsresenärerna är den omsättningsmässigt största enskilda kategorin med 969 miljoner kronor (964 miljoner kronor).
 • Omsättningen ger underlag till sysselsättning för totalt 697 årssysselsatta (782 årsysselsatta), främst inom restaurang och livsmedel. Genomfartsresenärerna påverkar framförallt sysselsättningen för livsmedel, restaurang, transport och shopping.
 • Livsmedel är den omsättningsmässigt största bransch med 722 miljoner (721 miljoner kronor) kronor i huvudsak på grund av genomfartsturismen.
 • 67,3 miljoner kronor (72,3 miljoner kronor) i totala skatteintäkter till kommunen. Den totala skatteintäkten avser alla företag som påverkas av besöksnäringen.
 • Camping är den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 34% (45%) av samtliga kommersiella övernattningar. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste boendeformen med 24,5% (31%) av omsättningen för alla övernattningar.
 • Av de icke kommersiella övernattningskategorierna så är släkt/vänner den vanligaste övernattningsformen med 30,5% av samtliga övernattningar 2020.
 • De svenska gästnätterna svarar för 94,9% (81,3%) av samtliga gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser..
 • Tyskland (Norge) är den största nationaliteten av utländska gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping.
 • Beräknad omsättning för utländsk turism i ovan nämnda utländska övernattningar samt i privat hyrd stuga/lägenhet, hos släkt/vänner och fritidshus är ca 17 miljoner kronor (47 miljoner kronor)

Uppgifterna kommer från "RESURS för Resor och Turism".

Handel

Handeln i Mora består av tre handelsområden; Noret, Tuvan och centrum. Noret har framför allt större butiker, kedjor och varuhus inom hus, hem och fritid. Mora centrum är den naturliga mötesplatsen med en trivsam gågata med många butiker, kedjor, restauranger och caféer. Tuvan har ett utbud där motor och byggföretag dominerar. 

Mora har en stark position som handelscentrum i Dalarna. Förutom den egna befolkningen ger besöksnäringen goda förutsättningar för handeln.

 • Mora har ett totalt försäljningsindex 2020 på 134. Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar.
 • Detaljhandeln omsatte 2020 över 1,8 miljarder kronor.

Uppgifterna kommer från "HUI Research".

Industrins har stor betydelse för Mora!

Mora har en lång tradition av tillverkande industri och förmågan att utvecklas över tid. Här finns ett brett spektra av industriföretag med olika inriktning och med modern teknik och starkt utvecklingsfokus. Det finns drygt ett 40-tal industriföretag med egna produkter och varumärken på en internationell marknad samt ett stort antal underleverantörer inom stål och verkstad.

Industrin

 • omsätter över 3,5 miljarder kronor per år.
 • sysselsätter ca 16% av den arbetsföra befolkningen och medräknat tjänster till industrin ger det en fördubbling.
 • sysselsätter direkt och indirekt över 3000 personer.
Senast uppdaterad: 27 juni 2022