Preliminär upphandlingsplan 2024-2025

Nedan kan du ta del av den preliminära upphandlingsplanen 2024-2025 för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Vissa av upphandlingarna är kommungemensamma och vissa är kommunspecifika. På vissa upphandlingar är kommunens bolag alternativt externa kommuner med. Observera att detta endast är upphandlingar som
är planerade att genomföras, det innebär att vissa av upphandlingarna kanske kommer att flyttas fram i tid eller eventuellt tas bort och vissa upphandlingar kommer eventuellt att tillkomma beroende på vilka beslut som fattas.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024