Praktik, studentarbete och arbetsträning

Behöver du komma i kontakt med en arbetsplats för praktik, studentarbete eller arbetsträning? Vi hjälper unga och vuxna arbetssökande, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med tillfälliga insatser som exempelvis praktik, arbetsträning och ibland även en anställning.

Ung kvinnlig och manlig student med böcker i ett bibliotek.


På vilket sätt kan vi hjälpa dig?

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats. På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge och under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Du får även kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Kontakta HR-enheten så hjälper vi dig att kontakta rätt person.

Du som har en passion för undervisning, vård eller samhällsbygge – ta första steget till ett meningsfullt arbete med möjligheter till en aktiv fritid i Mora. Vi välkomnar dig som student att redan nu bekanta dig med Sveriges viktigaste jobb i Mora kommun.

Våra förvaltningar behöver ofta utforska specifika frågor eller särskilda områden för att driva kommunens verksamhetsutveckling framåt. Här kan ditt examensarbete vara till stor nytta.

Kontakta HR-enheten för mer information och förmedling av kontakt.

Behöver du motivation, inspiration eller personlig utveckling?
Enheten Arbete och utveckling hjälper dig gå vidare mot studier, jobb eller något annat som ger dig mening, sysselsättning och egen försörjning.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024