Kontakt: näringslivs- och samhällsplaneringsenheten

Publicerad: 3 februari 2023 Uppdaterad: 4 april 2023

Här är vi som jobbar på Mora kommuns näringslivs- och samhällsplaneringsenhet.


Här hittar du kontaktuppgifter



Näringslivschef

Anders Björkman

Mark och etableringsstrateg

Niclas Larsson

Samhällsplanerare

Kristina Hållmats

Mark- och exploateringsingenjör

Sandra Liss-Sars

Mark- och exploateringsingenjör

Markus Melin

Näringslivsutvecklare - Nätverk och samarbeten

Karin Eriksson

Näringslivsutvecklare - kompetensförsörjning

Johan Åberg

Näringslivsutvecklare - Koordinator marknadskommunikation,
evenemang, besöksnäring, handel

Kerstin Lingqvist

Projektledare ASF

Ulrika Persson

Projektledare landsbygdsutveckling

Carina Sisell

Senast uppdaterad: 4 april 2023