Nätverk för företagare

I Mora kommun finns det nätverk inom olika branscher.

Bild

Här har vi listat några av dem

Regionstad Mora ska profilera Mora som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Kontakt: Verksamhetsledare Viktoria Stärner, viktoria.starner@regionstadmora.se

Mora Köpstad är ett nätverk för handeln i Mora som verkar för att stärka och utveckla Moras hela utbud av handel och handelsrelaterade tjänster i de 3 handelsområdena Centrum, Tuvan och Noret.

Kontakt : Handelsutvecklare Mikaela Rustad.
mikaela.rustad@regionstadmora.se

Mer information på Mora Köpstads hemsida Länk till annan webbplats..

Norra Dalarnas Byggplats är en plattform för dialog och information för alla som verkar inom byggbranschen.

Mer information på Norra Dalarnas Byggplats hemsida Länk till annan webbplats.

Visit Dalarna har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen.

Mer information på Visit Dalarnas hemsida Länk till annan webbplats.

Ideell förening som ska skapa affärsnytta för industriföretagen i Mora.

Kontakt: PeO Sjöberg, peo.sjoberg@iucdalarna.se

Det är ett nätverk för fastighetsägare med handelsfastigheter.

Kontakt: Mikael Hedh, mikael.hedh@dios.se

Affärsnätverket för kvinnor i Dalarna. De verkar för fler kvinnor i styrelser, som ordföranden, VD, ledare, företagare och ägare.

Kontakt: Evelyn Hult, evelyn@bossbp.se

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022