Tillgänglighet för morakommun.se

Vi på Mora kommun vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På den här sidan hittar du information om hur morakommun.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Nedan kan du läsa om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar alt-texter, vilket kan göra det svårt att uppfatta innehållet i bilden. Bilderna kommer att få en översyn i samband med att vi genomför en upphandling av nytt bildarkiv under det närmaste året.
 • Förinspelat videoinnehåll produceras i så stor utsträckning som möjligt efter att innehållet ska kunna uppfattas utan syntolk, men vissa element kan förekomma.
 • Vissa PDF-dokument är fortfarande otillgängliga, men dessa fasas löpande ut för att bli ersatta av text direkt på webbsidan eller via tillgänglighetsanpassade dokument. Ifyllbara blanketter ersätts löpande av e-tjänster i Mora kommuns e-tjänsteplatform Länk till annan webbplats..

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa bilder saknar alt-texter, vilket kan göra det svårt att uppfatta innehållet i bilden. Bilderna kommer att få en översyn i samband med att vi genomför en upphandling av ett bildarkiv under det närmaste året.

  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du behöver innehåll från morakommun.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

  Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

  Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats.

  Hur vi testat webbplatsen

  Kommunikationsenheten har tillsammans med Soleil Länk till annan webbplats. gjort en granskning av morakommun.se. Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2020 och är formellt godkänd av kommunikationsenheten.

  Senast uppdaterad: 16 augusti 2022