Aktiviteter för äldre

Dagverksamhet kan man beviljas om man har behov av sociala aktiviteter, bryta isolering i hemmet eller om en anhörig behöver avlösning. För att få dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos en biståndshandläggare.

Grindstugan

Grindstugan är en dagverksamhet för personer med demens som bor kvar i sina hem själva eller med någon som vårdar dem och behöver avlösning. Grindstugan är bemannad måndag-fredag.

Avgifter och resor

En avgift tas ut för matkostnad på 90 kronor per dag. Resor till och från kan ske med omsorgsresor.

  1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.
  2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.
  3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.
  4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
  • Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
  • Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.

Utflykter kan ordnas i mån av tid.
Färdtjänstkort krävs.

Som frivillig hjälper du till att sätta guldkant i vardagen för de äldre i Mora kommun. Vill du komma med som frivillig i vår verksamhet? Hör av dig till oss, så får du veta mer.

Senast uppdaterad: 20 december 2023