Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är ett alternativt boende för dig som har hemtjänstinsatser och börjar fundera på att flytta till annat boende för att få närmare till andra eller har behov av en anpassad lägenhet. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och samlade i en byggnad med gemensamhetslokal.

En äldre man går med sin rullator

Boendeformen är avsedd för dig som klarar din vardag med hjälp av hemtjänsten, men som vill ha närhet till viss service och ökad möjlighet till social samvaro. Du får din service och omsorg från hemtjänsten utifrån beviljat biståndsbeslut. De sysslor som du inte har beslut på sköter du själv.

Trygghetsboende lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och omsorg. Om du är i behov av tillsyn dygnet runt ska du ansöka om särskilt boende.

Vem kan flytta till ett trygghetsboende?

För att du ska kunna ansöka om lägenhet i trygghetsboende måste du uppfylla följande kriterier:

  • Du ska vara folkbokförd i Mora kommun
  • Du ska vara 70 år eller äldre
  • Du ska ha insats via hemtjänsten.

Medflyttande make/maka eller sambo behöver inte uppfylla ovanstående kriterier.

Hur ansöker jag om en plats på trygghetsboende?

Det behövs inget biståndsbeslut för att få en plats på trygghetsboende, utan du lämnar din ansökan till socialförvaltningens bosamordnare. Lägenheterna anvisas till sökande efter hand som de blir lediga och i turordning. Om du tackar nej till ditt förstahandsval förlorar du din plats i kön och måste söka på nytt.

Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller kriterierna och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende.

Ansökan trygghetsboende , 93.6 kB.


Här är våra trygghetsboenden i Mora kommun

Björkudden ett särskilt boende


Hanslinden är ett trygghetsboende med hemtjänst som ligger i Våmhus, cirka 16 km från Mora centrum. Hanslinden består av 23 lägenheter i markplan med olika storlekar. I anslutning till lägenheterna finns en matsal. Det finns också gemensamhetsutrymmen där det finns möjligheter att delta i olika aktiviteter som genomförs.

Hanslinden ligger nära skog och grönområden vilket ger möjlighet till utevistelse och promenader i närområdet.


Björkudden ett särskilt boende


Noretgården är ett trygghetsboende med hemtjänst som ligger på Solvägen 21 cirka 3,5 km från Mora centrum. Det består av 38 lägenheter i olika storlekar. Det finns tillgång till frisör och även till fotvård efter beställning. Livsmedelsbutiker och klädbutiker ligger i närheten. I anslutning till huset finns bra möjligheter till promenader.

I huset finns samlingslokaler där det finns möjlighet att delta i olika aktiviteter.


Björkudden ett särskilt boende


Spanskgården är ett trygghetsboende med hemtjänst. Spanskgården ligger på Spanskvägen 4 A i centrala Mora. Här finns 27 lägenheter i olika storlekar. I anslutning till lägenheterna finns en matsal samt gemensamhetsutrymmen där det finns möjligheter att delta i olika aktiviteter som genomförs.


Senast uppdaterad: 13 april 2022