Växelvård

Behöver du utökat stöd under en kortare period finns kommunens boenden. På dessa boenden finns personal dygnet runt.

En vårdgivare sitter med en pensionär

Växelvård kan beviljas enskild person:

  • som har anhöriga som är i behov av tillfällig eller regelbunden avlastning (växelvård) i omvårdnadsarbetet.

En plats kräver ett biståndsbeslut från handläggare vid Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2019