Digital delaktighet

Mer och mer blir digitalt i vårt samhälle. Tycker du att det är krångligt att använda e-tjänster? Upplever du ett digitalt utanförskap? Du har möjlighet att komma till biblioteket för att få hjälp och stöd med det du tycker är svårt.

Äldre kvinna som sitter med hörlurar och tittar på en smartphone

På Mora bibliotek finns varje vecka möjlighet att få hjälp med sina digitala frågor. Målet är att de som känner sig utanför det digitala samhället och har svårt att använda till exempel e-tjänster ska kunna bli trygga och självgående.

På det digitala torget på Mora bibliotek kan du bland annat få hjälp med

  • Frågor om din smartphone, surfplatta eller dator
  • Frågor om sociala medier
  • Källkritik och informationssökning
  • E-tjänster

Drop-in på torsdagar

Välkommen till Mora biblioteks digitala torg. Varje torsdag klockan 13-17 finns personal på plats som hjälper dig.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024