Dödsfall och begravning

Ett dödsfall medför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp när det oväntade sker.

Begravningsbukett på en kista

Alla i Sverige har rätt till en begravning. En begravning kan vara borgerlig eller religiös. En religiös begravning följer en viss ordning, medan en borgerlig ceremoni kan utformas helt efter andra önskemål, utan religiösa inslag.

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Det är dödsboet som ska betala begravningen och det är viktigt att dödsboets pengar först och främst används till begravningen.

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska kommunen kontaktas. Du kan få hjälp med kostnader för begravning med ett halvt prisbasbelopp. Ett halvt prisbasbelopp är 28 650 kronor år 2024. Om det finns tillgångar i form av pengar på banken eller exempel en bil, så räknas värdet bort från summan.

Kom ihåg: Om begravningskostnaden överstiger ett halvt prisbasbelopp, så blir den som undertecknat beställningen av begravningen betalningsansvarig för överstigande del.

Exempel på kostnader som ersätts av bistånd till begravningen är följande:

 • kista/urna
 • begravningsbyråns kostnader
 • gravrätt
 • dödsannons i en tidning
 • tackannons
 • kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
 • begravningskaffe
 • sten och inskription.

Exempel på kostnader som inte ersätts är:

 • anhörigas handbuketter
 • middagar
 • solist
 • begravning utanför Sverige.

Kontakta gärna socialförvaltningen innan du beställer en begravning. Kom ihåg att alla tillgångar i dödsboet som finns på dödsdagen och
eventuellt tillgångar som inkommer efter dödsdagen i första hand ska gå till begravningen.

Tänk på detta
Kostnaderna för begravningen är viktiga och betalas alltid i första hand. Anhöriga ska inte betala några räkningar innan en dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. När man får en räkning, är det bra att ringa direkt till företaget och begära uppskov.

Kom ihåg: Stoppa autogiron.

Ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader , 82.4 kB.


När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Om det finns fast egendom till exempel hus, tomträtt eller del i vägsamfällighet ska bouppteckning upprättas.

Om boet har tömts på inventarier efter dödsdagen, kan vi inte göra en fullständig dödsboutredning. Då måste en bouppteckning upprättas.

 

När en person avlider och det saknas pengar som täcker de kostnader som uppkommer i samband med en begravning kan du ansöka om en dödsboanmälan. Ansökan lämnas till kommunens dödsbohandläggare som utreder om det finns förutsättningar att bevilja en dödsboanmälan. Det är dödsbodelägarnas ansvar att lämna in de underlag som krävs för att göra en utredning. Vid utredningen görs ett hembesök i den avlidnes hem och då måste boet vara orört. Om boet har tömts på inventarier efter dödsdagen, kan vi inte göra en fullständig dödsboutredning. Då måste en bouppteckning upprättas.

Dödsboanmälan är kostnadsfri och bör anmälas till Skatteverket inom två månader efter dödsfallet. Du får en kopia på dödsboanmälan av dödsbohandläggarna som du ska kopiera och skicka till alla fordringsägare för att skulderna ska avskrivas. 

Om den avlidne äger fastighet eller mark kan en dödsboanmälan inte göras.

Tänk på att:

 • Inga räkningar ska betalas från dödsboets konton innan en dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord.
 • Kontakta alla fordringsägare och begär uppskov med betalningen på grund av dödsfall.
 • Stoppa alla eventuella autogiron och automatiska överföringar.

Vid beräkningen behöver vi ha tillgång till följande handlingar:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning, som beställs från Skatteverket.
 • Namn och adress till samtliga dödsbodelägare, så långt det är möjligt.
 • Senaste deklaration och slutlig skattsedel, beställs från Skatteverket.
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen.
 • Kapital och räntebesked från banker samt kontoutdrag tre månader innan dödsfallet till dagens datum.
 • Underlag om inbetalningar som inkommit/kommer inkomma efter dödsdagen.
 • Underlag på eventuell uppsägningshyra.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Övriga tillgångar, till exempel fordon och möbler.
 • Om bostaden är en bostadsrätt – intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens marknadsvärde.
 • Eventuell andel i annat oskiftat dödsbo – bouppteckning som visar detta.
 • Tidigare makes/makas bouppteckning.
 • Faktura på begravningskostnad.
 • Faktura på gravsten.
 • Eventuellt testamente.

Ansökan om dödsboanmälan , 81.9 kB.

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

När en person har avlidit är det de anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja var ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän, en släkting eller en begravningsförrättare. Ceremonin kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på andra begravningsförrättare som kan anlitas.

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud. Vem som är begravningsombud i Mora kommun kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024