Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som praktiskt måste ordnas med när en närstående har gått bort.

Begravningsbukett på en kista

Alla i Sverige har rätt till en begravning. En begravning kan vara borgerlig eller religiös. En religiös begravning följer en viss ordning, medans en borgerlig ceremoni kan utformas helt efter andra önskemål, utan religiösa inslag.

Vem betalar begravningen?

Det är dödsboet som ska betala begravningen och det är viktigt att dödsboets pengar först och främst används till begravningen.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska kommunen kontaktas. Du kan få hjälp med kostnader för begravning med ett halvt basbelopp. Ett halvt basbelopp är 23 250 kronor år 2019. Om det finns tillgångar i form av pengar på banken eller exempel en bil, så räknas värdet bort från summan.

Kom ihåg: Om begravningskostnaden överstiger ett halvt prisbasbelopp, så blir en som undertacknat beställningen av begravningen betalningsansvarig för överstigande del.

Ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Tänk på detta

Kostnaderna för begravningen är viktiga och betalas alltid i första hand. Anhöriga ska inte betala några räkningar innan en dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. När man får en räkning, är det bra att ringa direkt till företaget och begära tre månaders uppskov, förklara att det saknas pengar och att en boutredning ska göras.

Kom ihåg: Stoppa autogiron.

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

När en person har avlidit är det de anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja var ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän, en släkting eller en begravningsförrättare. Ceremonin kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på andra begravningsförrättare som kan anlitas.

Borgerlig begravningsförrättare

Vill du ha hjälp av en borgerlig begravningsförrättare kan du kostnadsfritt anlita en via kommunen. I Mora kommun är Inga-Britt Lundvall borgerlig begravningsförrättare.

Kontakta borgerlig begravningsförrättare

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

När en person avlider och det saknas pengar som täcker de kostnader som uppkommer i samband med en begravning kan man göra en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är kostnadsfri och görs av kommunen inom två månader efter dödsfallet.

Saker du ska ta reda på:

  • Finns det kontanter?
  • Bankkonto
  • Pension
  • Kapitalvaror, till exempel bil.
  • Värdet av ägodelar, till exempel möbler, husgeråd
  • Finns det försäkringar? Vem är förmånstagare?

Om den avlidne äger fastighet eller mark kan en dödsboanmälan inte göras.

Ansökan om dödsboanmälan

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud. Vem som är begravningsombud i Mora kommun kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad: 19 november 2019