Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är till för dig som behöver råd och stöd om du har pressad ekonomi, är skuldsatt eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden. Rådgivningen är frivillig, kostnadsfri och sekretessbelagd.

Två personer skakar hand framför ett kontorsbord

Tillsammans går vi igenom din hushållsbudget, en total genomgång av alla inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Vi diskuterar din ekonomi för att hitta lösningar på din situation. Du kan även få hjälp med din ansökan om skuldsanering.

Rådgivaren kan hjälpa dig med ekonomiska beräkningar för att få en översikt och ge råd om:

 • en budget för ditt hushåll,
 • hur utgifternas storlek kan förändras,
 • hur du får bättre villkor hos fordringsägare,
 • ge råd vart du vänder dig,
 • ge förslag för att undvika att din situation förvärras,
 • ge förslag på lösningar,
 • hjälp vid skuldsanering.

Inkomster och kostnader
Försök att få en överblick över dina inkomster och kostnader. Finns det något sätt att påverka dessa? Kan du få:

 • Ersättningar från försäkringskassan
 • Ersättningar från din a-kassa
 • Alfa-kassan kan ge ersättning om du inte är medlem i en a-kassa.
 • Finns det några kostnader du kan dra in på just nu?

Räkningar
Om du inte kan betala dina räkningar i tid – kontakta snarast fordringsägaren för att se om det finns möjlighet till betalningsuppgörelse, exempelvis genom att dela upp fakturan.

Om du är tvingad att prioritera bland räkningarna så tänk på att i
första hand betala din kostnad för:

 • boende (exempelvis hyra eller bostadslån)
 • elavgift
 • mat

Även dessa räkningar är viktiga:

 • försäkringar
 • avgifter för barnomsorg
 • a-kassan

Lån
Undvik snabblån – de förvärrar ofta din ekonomi.

Om du tror att du kommer få problem med att betala bostadslånen, så
kontakta din bank. Möjlighet kan finnas att få amorteringsfritt under en
begränsad period.

Kontakta CSN om du har svårt att betala studielånet, så kan möjlighet finnas att få dela upp betalningen.

Försörjning
Om du får problem med att försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst.

Skuldsanering
Om du är svårt skuldsatt kan det finnas möjlighet till skuldsanering. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med din ansökan.

www.hallakonsument.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – en upplysningstjänst samordnad av konsumentverket. Här finns mycket information om ekonomi att ta del av.

www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats. – budgetkalkylen, ett verktyg för att få ett helhetsgrepp om sin ekonomi.

www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – råd om vad du kan tänka på om du blir varslad eller uppsagd.

www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – om ersättning vid bland annat vård av barn (vab), bostadsbidrag samt sjukpenning.

www.alfakassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – betalar ut ersättning till arbetslösa personer som inte är medlemmar i en a-kassa.

www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – erbjuder i vissa fall att få en avbetalningsplan och dela upp betalningen.

Senast uppdaterad: 1 september 2023