Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Stödet av rådgivaren är frivilligt och sekretessbelagt.

Två personer skakar hand framför ett kontorsbord

Rådgivaren kan hjälpa dig med ekonomiska beräkningar för att få en översikt och ge råd om:

  • en budget för ditt hushåll,
  • hur utgifternas storlek kan förändras,
  • hur du får bättre villkor hos fordringsägare,
  • ge råd vart du vänder dig,
  • ge förslag för att undvika att din situation förvärras,
  • ge förslag på lösningar,
  • hjälp vid skuldsanering.
Senast uppdaterad: 1 mars 2019