Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Stödet av rådgivaren är frivilligt och sekretessbelagt.

Två personer skakar hand framför ett kontorsbord

Inkomster och kostnader
Försök att få en överblick över dina inkomster och kostnader. Finns det något sätt att påverka dessa? Kan du få:

 • Ersättningar från försäkringskassan
 • Ersättningar från din a-kassa
 • Alfa-kassan kan ge ersättning om du inte är medlem i en a-kassa.
 • Finns det några kostnader du kan dra in på just nu?

Räkningar
Om du inte kan betala dina räkningar i tid – kontakta snarast fordringsägaren för att se om det finns möjlighet till betalningsuppgörelse, exempelvis genom att dela upp fakturan.

Om du är tvingad att prioritera bland räkningarna så tänk på att i
första hand betala din kostnad för:

 • boende (exempelvis hyra eller bostadslån)
 • elavgift
 • mat

Även dessa räkningar är viktiga:

 • försäkringar
 • avgifter för barnomsorg
 • a-kassan

Lån
Undvik snabblån – de förvärrar ofta din ekonomi.

Om du tror att du kommer få problem med att betala bostadslånen, så
kontakta din bank. Möjlighet kan finnas att få amorteringsfritt under en
begränsad period.

Kontakta CSN om du har svårt att betala studielånet, så kan möjlighet finnas att få dela upp betalningen.

Försörjning
Om du får problem med att försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst.

Skuldsanering
Om du är svårt skuldsatt kan finnas möjlighet till skuldsanering. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med din ansökan.

Här kan du få mer information:

www.hallakonsument.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hallå konsument är en upplysningstjänst samordnad av konsumentverket. Här finns mycket information om ekonomi att ta del av.

www.konsumentverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På konsumentverkets webbplats finns information om ekonomi.
Här finner du Budgetkalkylen – ett verktyg för att få ett helhetsgrepp om sin ekonomi.

www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På arbetsförmedlingens webbplats finns råd om vad man kan tänka på om man blir varslad eller uppsagd.

www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Försäkringskassan ansvarar för ersättning vid bland annat vård av barn (vab), bostadsbidrag samt sjukpenning.

www.alfakassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alfakassan betalar ut ersättning till arbetslösa personer som inte är
medlemmar i en a-kassa.

www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Centrala studiestödsnämnden erbjuder i vissa fall att man kan få en
avbetalningsplan och dela upp betalningen.

Rådgivaren kan hjälpa dig med ekonomiska beräkningar för att få en översikt och ge råd om:

 • en budget för ditt hushåll,
 • hur utgifternas storlek kan förändras,
 • hur du får bättre villkor hos fordringsägare,
 • ge råd vart du vänder dig,
 • ge förslag för att undvika att din situation förvärras,
 • ge förslag på lösningar,
 • hjälp vid skuldsanering.
Senast uppdaterad: 14 maj 2020