Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. 

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du är sjuk och inte kan arbeta ska detta styrkas genom ett läkarintyg.

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnormlänk till annan webbplats som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

  • Mat
  • Fritid
  • Personlig hygien
  • Kläder och skor
  • Dagstidning, telefonavgift

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift. Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Testa här om du kan få ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Frågor och svar finns på Socialstyrelsens webbplats.

Frågor och svar om ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats

Har du ett pågående ärende?

Här kan du som har ett pågående ärende göra din återansökan via vår e-tjänst:

E-tjänst återansökanlänk till annan webbplats

Har du inte ett pågående ärende?

Vänd dig till socialförvaltningens reception så blir du hänvisad till en socialsekreterare.

Du kommer få beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta vad du behöver hjälp med. En tid för ett personligt besök till en socialsekreterare kommer att erbjudas inom två veckor.

Tänk på att ansöka i god tid för att underlätta handläggningen för dig och våra handläggare.

Blanketter

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas till socialförvaltningen. I överklagan anger du vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilka ändringar du vill ha. Bifoga handlingar och annat som stöder din uppfattning. Du har också rätt att få hjälp och stöd av din socialsekreterare med överklagandet.

Senast uppdaterad: 21 april 2021