Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda boenden, gruppbostäder och för personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Övrig hälso- och sjukvård ansvarar Region Dalarna för.