Aktiviteter som finns just nu

Kommunen har det övergripande ansvaret för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället. Vi stöttar dig utifrån dina förutsättningar och din vilja att integreras. Här ser du vilka aktiviteter vi arbetar med just nu.

Mary är ett projekt som står för meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet.

Projektet syftar till att i samverkan med andra parter, så som Arbetsförmedlingen i Mora och Nodava bidra till att du som står långt från arbetsmarknaden snabbare ska komma ut i arbetslivet och få egen försörjning.

Detta vill vi göra genom att

  • producera och sälja möbler och husgeråd, så att möjligheten finns att inreda ett funktionellt och trivsamt hem med hjälp av återbrukat material.
  • utveckla tjänster där du som nyanländ känner att du gör nytta och att du blir socialt engagerad i samhället.

Metoden bygger på en kristen människosyn och använder sig av etablerade metoder och synsätt för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling. Metoderna är inte unika. Det är helheten som är unik. Mary i Mora kommer att öka förutsättningarna för återbruk och återvinning.

För mer information kontakta:

På Integrationsenheten har vi periodvis hjälp av samhällslotsar. De hjälper personer som nyligen har kommit till Sverige att komma in i det svenska samhället. Genom sina språkkunskaper kan de hjälpa till att förklara vardagliga situationer.

Samhällslotsarna kan vara med och guida i det första mötet med till exempel skolan och vården. De arbetar praktiskt med att förklara hur saker fungerar och visar till exempel var olika myndigheter och verksamheter ligger.

De är även en stor hjälp i kommunikationen mellan nyanlända och Integrationssamordnarna.

Samhällslotsarna har egna erfarenheter av hur det är att komma som ny till Sverige. De är en viktig första länk och hjälper till och förklarar normer och värdegrunder.

För mer information kontakta:

Vi arbetar tillsammans med Mora simklubb samt Orsa och Älvdalens kommuner för att få utbilda nyanlända i vattensäkerhet och livräddning som även inkluderar HLR

Via Mora simklubb arbetar vi för att ge dig kunskap om vattensäkerhet och livräddning, utbildningen inkluderar även HLR. Genom denna insats vill vi skapa bättre förutsättningar för din integration och även öka din kunskap om hälsa.

Projektet sträcker sig över två år, med start hösten 2019.

Anmälan görs till info@ssmora.nu

Senast uppdaterad: 9 mars 2021