Aktiviteter som finns just nu

Kommunen har det övergripande ansvaret för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället. Vi stöttar dig utifrån dina förutsättningar och din vilja att integreras. Här ser du vilka aktiviteter vi arbetar med just nu.

Hit kan du komma om du vill ha hjälp att skriva CV, personligt brev eller söka jobb.

Varje måndag klockan 13.00-15.00 i Integrationsenhetens lokaler på Engelbrektsväg 7.

På Integrationsenheten har vi periodvis hjälp av en samhällslots. Den hjälper personer som nyligen har kommit till Sverige att komma in i det svenska samhället. Genom sina språkkunskaper kan den hjälpa till att förklara vardagliga situationer.

Samhällslotsen kan vara med och guida i det första mötet med till exempel skolan och vården. Den arbetar praktiskt med att förklara hur saker fungerar och visar till exempel var olika myndigheter och verksamheter ligger.

Den är även en stor hjälp i kommunikationen mellan nyanlända och integrationssamordnarna.

Samhällslotsen har egna erfarenheter av hur det är att komma som ny till Sverige. De är en viktig första länk och hjälper till och förklarar normer och värdegrunder.

För mer information kontakta:

Gruppens syfte är att utveckla deltagarnas språkkunskaper i svenska genom muntliga samtalsövningar.

Träffarna sker varje onsdag klockan 13.00-15.00 i Integrationsenhetens lokaler på Engelbrektsväg 7.

Senast uppdaterad: 7 februari 2024