Aktiviteter som finns just nu

Kommunen har det övergripande ansvaret för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället. Vi stöttar dig utifrån dina förutsättningar och din vilja att integreras. Här ser du vilka aktiviteter vi arbetar med just nu.

På Integrationsenheten har vi periodvis hjälp av samhällslotsar. De hjälper personer som nyligen har kommit till Sverige att komma in i det svenska samhället. Genom sina språkkunskaper kan de hjälpa till att förklara vardagliga situationer.

Samhällslotsarna kan vara med och guida i det första mötet med till exempel skolan och vården. De arbetar praktiskt med att förklara hur saker fungerar och visar till exempel var olika myndigheter och verksamheter ligger.

De är även en stor hjälp i kommunikationen mellan nyanlända och Integrationssamordnarna.

Samhällslotsarna har egna erfarenheter av hur det är att komma som ny till Sverige. De är en viktig första länk och hjälper till och förklarar normer och värdegrunder.

För mer information kontakta:

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021