Bostad

Under två år från bosättningsdatum har kommunen en skyldighet att ansvara för att du som nyanländ med uppehållstillstånd får den service som kommunen är skyldig att erbjuda enligt de lagar och förordningar som råder.

Bosättningslagen

Enligt bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016, är en kommun skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot en nyanländ som har beviljats uppehållstillstånd.

För mer information, kontakta vår integrationssamordnare.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023