Svenska för invandrare, SFI

Att lära sig språket är det absolut viktigaste steget för att komma in i samhället. För dig som är nyanländ anordnas Svenska för invandrare, SFI.

En man läser en bok med stöd av en annan man

Läs mer om SFI på Mora gymnasiums webbsida.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023