Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Svenska för invandrare, SFI

Att lära sig språket är det absolut viktigaste steget för att komma in i samhället. För dig som är nyanländ anordnas Svenska för invandrare, SFI.

En man läser en bok med stöd av en annan man

Läs mer om det på Mora gymnasiums hemsida.

Senast uppdaterad: 14 juli 2020