Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Tolk

Om du inte behärskar svenska språket har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något i samtalet.

Kontakta vår kommunväxel så ser vi till att du får kontakt med rätt person.

Senast uppdaterad: 1 mars 2019