Tolk

Om du inte behärskar svenska språket har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något i samtalet.

Kontakta vår kommunväxel så ser vi till att du får kontakt med rätt person.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023