Mottagningsteamet - En dörr in

Mottagningsteamet – En dörr in är ett samverkansteam som riktar sig till dig som är mellan 16 och 64 år, folkbokförd i Mora kommun och i behov av samordnat stöd från minst två av teamets verksamheter.

foto på en öppen dörr

Mottagningsteamet – En dörr in har som mål att, genom samarbete mellan flera verksamheter vägleda dig vidare till rätt stödinsats i samhället. I teamet ingår:

  • Försäkringskassan
  • Individ- och familjeomsorgen, Mora kommun
  • Arbete och Utveckling, Mora kommun
  • Vårdcentralen, Region Dalarna
  • Öppenvårdspsykiatrin, Region Dalarna
  • Habiliteringen, Region Dalarna.

Teamet har god kunskap om de egna verksamheterna och andra viktiga funktioner inom kommunen och andra stödinsatser i samhället.

Så kommer du i kontakt med teamet

Du som har kontakt med någon av verksamheterna som ingår i teamet, kan tillsammans med din kontakt hos aktuell verksamhet, lämna in din anmälan och ditt samtycke till Mottagningsteamet – En dörr in. Blanketter för detta finns hos respektive verksamhet.

Teamet behöver få ta del av information och diskutera uppgifter som finns om dig, utan hinder av sekretess mellan verksamheterna. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och alla i teamet har tystnadsplikt. Detta måste godkännas av dig genom att du skriver under en blankett för samtycke.


 

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.


Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.


Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på morakommun.se/personuppgifter

Senast uppdaterad: 26 april 2024