Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Svartvitt foto av en kvinnas ansikte

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

En person som har en psykisk funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

I Mora kommun finns det finns olika former av hjälp du kan ansöka om för att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Senast uppdaterad: 16 maj 2024