Skadligt bruk och beroende

Du som har frågor och funderingar kring ditt eget, en anhörig eller en väns bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel kan vända dig till oss på socialförvaltningen för att få råd och stöd. Vill du förändra din situation kan du ansöka om stöd- och behandlingsinsatser. Är du orolig för någon kan du anmäla oro.

Ansökan om stöd gällande skadligt bruk och beroende

Socialtjänsten kan ge dig stöd och hjälp om du har skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel.

När du lämnat in din ansökan kommer en av våra socialsekreterare att boka ett möte med dig. Du kommer att få beskriva din situation och berätta vad du behöver hjälp med. Vi utreder dina behov i samråd med dig och beslutar om lämpligt stöd.

Anmäl oro kring skadligt bruk eller beroende

Är du orolig för någon kan du göra en anmälan till socialförvaltningen. Du behöver inte vara säker på att det är så illa som du misstänker, utan du kan kontakta socialtjänsten utifrån den oro som du har.

Anmäl oro  Länk till annan webbplats.

När vi får in anmälan kontaktar vi personen och informerar om vilket stöd som finns att erbjuda.

Har du frågor eller funderingar?

Vänd dig till vår alkohol och drogterapeut eller en socialsekreterare, se kontaktuppgifter nedan.

Vi erbjuder råd, stöd, information och behandling. Våra behandlingsinsatser kan erbjudas både enskilt och i grupp. Insatserna utgår från socialstyrelsens rekommendationer för insatser vid skadligt bruk och beroende.

Du har rätt att vara anonym om du gör en anmälan, men det underlättar i en eventuell utredning om du uppger vem du är. Du kan göra din anmälan anonymt via e-tjänsten. Om du kontaktar oss via telefon och vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Om du vill ha stöd och vägledning utifrån din situation som anhörig kan du vända dig till socialförvaltningen via kundtjänst så kommer de hjälpa dig att komma i kontakt med en socialsekreterare eller anhörigstöd.

Senast uppdaterad: 20 december 2023